Главная » 2011 » Березень » 16 » Екзаменаційні білети 9-х класівПитання до білетів, надані з десяти навчальних предметів за вибором, що передбачають усну форму проведення державної підсумкової атестації учнів 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Нагадаємо, що підсумкова атестація учнів основної школи (учні 9-х класів), у 2011 році, буде проведена з п'яти предметів: українська мова, математика, географія, біологія, а також іноземної мови чи іншого гуманітарного предмета за вибором навчального закладу.

Предметами за вибором у 2011 році є фізика, хімія, художня культура, інформатика, історія України, правознавство, світова література, всесвітня історія, українська література, а також інтегрований курс "Література" (російська та світова).

З усіх обов’язкових предметів атестація буде проведена письмово за збірниками, рекомендованими міністерством освіти.

Державна підсумкова атестація дев’ятикласників проводитиметься в період з 31 травня по 18 червня.
Увага! У 2011 році Державна підсумкова атестація в основній школі проводиться у відповідності з листом МОН від 30.12.2010 №1/9-950 "Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах у 2010/2011 навчальному році".

Перелік питань, які включено до білетів з української літератури. Усна форма

1. Розкрийте багатство і жанрове розмаїття українського фольклору.

2. Визначте, які моральні цінності оспівано в українських родинно-побутових піснях.

3. Визначте основні риси українських соціально-побутових пісень.

Розсилка новин

4. Розкажіть про пісенну творчість Марусі Чурай.

5. Розкажіть про весілля як оригінальну словесно-музичну драму. Назвіть основних її учасників.

6. Назвіть основні риси українських народних балад та визначте їхні провідні мотиви.

7. Охарактеризуйте Біблію як духовну й літературну пам’ятку. Назвіть відомі вам переклади Біблії українською мовою.

8. Розкрийте особливості художнього відображення морально-етичного вчення Ісуса Христа в Новому Заповіті.

9. Назвіть художні особливості оповідання "Про Прохора-чорноризця…".

10. Визначте, яку роль в історії, культурі та духовності українського народу відіграв Києво-Печерський патерик.

11. Визначте основну ідею "Слова про Ігорів похід" і те, за допомогою яких образів вона розкривається у творі.

12. Охарактеризуйте "Слова про Ігорів похід" як зразок героїчного епосу українського народу.

13. Зробіть загальний огляд давньоукраїнської драматургії.

14. Назвіть найвидатніших представників українського бароко та визначте основні риси цього літературного стилю.

15. Визначте причини появи в українській літературі XVI-XVIІ ст. полемічних творів та назвіть її основні риси.

16. Розкажіть про життєвий шлях і філософські погляди Григорія Сковороди.

17. Розкрийте значення алегоричних образів байок Г.Сковороди.

18. Назвіть і прокоментуйте афоризми Григорія Сковороди (на прикладі вивчених творів).

19. Охарактеризуйте ліричні твори Григорія Сковороди.

20. Визначте жанрові особливості поеми І.Котляревського "Енеїда".

21. Охарактеризуйте образ Енея за однойменною поемою І.Котляревського.

22. Проаналізуйте роль пісень у п’єсі І.Котляревського "Наталка Полтавка".

23. Визначте засоби творення комічного в повісті Г.Квітки-Основ’яненка "Конотопська відьма".

24. Розкрийте ідейно-тематичну спрямованість твору Миколи Гоголя "Вечір проти Івана Купала".

25. Визначте риси романтизму. Прочитайте і проаналізуйте одну з поезій поетів-романтиків (на вибір).

26. Визначте мотиви ранньої творчості Тараса Шевченка. Прочитайте напам’ять уривок з вірша "Думи мої, думи мої…".

27. Визначте основні сюжетні лінії поеми Тараса Шевченка "Гайдамаки".

28. Охарактеризуйте образ повсталого народу в поемі Тараса Шевченка "Гайдамаки". Прочитайте напам’ять уривок із поеми.

29. Охарактеризуйте поему Тараса Шевченка "Сон" як зразок політичної сатири. Прочитайте напам’ять уривок із поеми.

30. Охарактеризуйте образи-символи поеми Тараса Шевченка "Кавказ". Прочитайте напам’ять уривок із поеми.

31. Розкрийте основні мотиви послання Т.Шевченка "І мертвим, і живим, і ненарожденним…". Прочитайте напам’ять уривок із твору.

32. Охарактеризуйте творчість Тараса Шевченка періоду "Трьох літ". Прочитайте напам’ять поезію "Заповіт".

33. Прочитайте напам’ять і проаналізуйте поезію Т.Шевченка "Садок вишневий коло хати…".

34. Прочитайте напам’ять і проаналізуйте поезію Т.Шевченка "Мені однаково, чи буду…". Висловіть власні міркування щодо цього тексту

35. Розкажіть про особливості зображення у творчості Т.Шевченка долі жінки (на прикладі прочитаних творів).

36. Розкрийте біблійні мотиви поезії Т.Шевченка "Ісаія. Глава 35".

37. Розкажіть про Тараса Шевченка – художника.

38. Визначте жанр та особливості сюжету твору Марка Вовчка "Максим Гримач".

39. Визначте жанрові, сюжетні та композиційні особливості роману П.Куліша "Чорна рада".

40. Дайте характеристику образів Якима Сомка та Івана Брюховецького за романом П.Куліша "Чорна рада".

41. З’ясуйте проблематику поеми Лесі Українки "Давня казка".

42. Розкрийте роль митця і мистецтва за поемою Лесі Українки "Давня казка".

43. Прочитайте напам’ять та проаналізуйте поезію Володимира Сосюри "Любіть Україну".

44. Визначити жанрову своєрідність та ідейно-тематичну спрямованість роману Івана Багряного "Тигролови".

45. Охарактеризуйте мотиви і образи творів Василя Герасим’юка.

46. Розкажіть про творчість письменників рідного краю (на вибір учня).

Перелік питань, які включено до білетів з всесвітньої історії. Усна форма

1. Розкрийте причини та передумови Великих географічних відкриттів. Охарактеризуйте одну з доколумбових цивілізацій Америки.

2. Висловіть судження щодо значення Великих географічних відкриттів.

3. Визначте передумови, початок та поширення реформаційних ідей в Європі. Мартін Лютер.

4. Охарактеризуйте Московську державу у ХVIІ столітті та початок правління династії Романових.

5. Встановіть особливості внутрішньої та зовнішньої політики Московської держави за правління Івана Грозного.

6. Охарактеризуйте економічний розвиток і державну політику Польщі в ХVI – першій половині  XVII століття.

7. Охарактеризуйте Московську державу у ХVIІ столітті та початок правління династії Романових.

8. Визначте причини та наслідки Тридцятилітньої війни та Вестфальського миру.

9. Назвіть характерні риси внутрішньої та зовнішньої політики Петра І.

10. Охарактеризуйте епоху «освіченого абсолютизму» в Росії та правління Катерини ІІ.

11. Охарактеризуйте матеріальний світ і повсякденне життя людини раннього Нового часу.

12. Охарактеризуйте економічний розвиток і державну політику Польщі в ХVI – першій половині XVII століття.

13. Охарактеризуйте Османську імперію в ХVI- ХVII століттях. Сулейман І "Пишний".

14. Охарактеризуйте поширення Відродження в Європі та творчість Леонардо да Вінчі

15. Опишіть найвизначніші пам’ятки європейської архітектури ХVI - ХVII століть.

16. Охарактеризуйте основні риси та назвіть найвизначніші пам’ятки стилю бароко.

17. Поясніть особливості культури Індії та Китаю в ХVI – ХVII століттях.

18. Охарактеризуйте Німецькі держави у XVIII столітті. Освічений абсолютизм Фрідріха ІІ.

19. Охарактеризуйте повсякденне життя та дозвілля людей наприкінці ХVIІІ – у ХІХ столітті.

20. Висловіть судження щодо історичного значення Французької революції кінця ХVIII століття.

21. Проаналізуйте причини і наслідки франко-прусської війни та проголошення Третьої республіки у Франції.

22. Розкрийте значення національно-визвольного руху у Нідерландах.

23. Охарактеризуйте правління Наполеона Бонапарта часів Консульства та Імперії.

24. Встановить наслідки наполеонівських війн Франції (1804-1815),  Віденського конгресу та його рішень.

25. Охарактеризуйте правління Єлизавети І Тюдор.

26. Висловіть судження щодо значення Англійської революції та діяльності Олівера Кромвеля.

27. Визначте причини та наслідки революції 1848-1849 років у Європі. Назвіть головні події революції.

28. Проаналізуйте особливості соціально-економічного та політичного розвитку Великої Британії у ХІХ столітті. Королева Вікторія.

29. Розкрийте історичне значення об’єднання Італії та діяльності Каміло Бенсо Кавура.

30. Розкрийте історичне значення об’єднання Німеччини та діяльності Отто фон Бісмарка.

31. Визначте причини появи та поширення соціалістичних ідей у 50–60-х роках ХIХ століття.

32. Визначте наслідки реформ Олександра ІІ в 60-70- х роках ХІХ ст. у Росії.

33. Проаналізуйте міжнародні відносини наприкінці ХІХ століття.

34. Охарактеризуйте розвиток літератури та мистецтва на початку XIX століття.

35. Проаналізуйте процес формування індустріального суспільства наприкінці ХІХ століття.

36. Опишіть становище англійських колоній у Північній Америці, висловіть судження щодо причин, характеру і наслідків війни за незалежність.

37. Визначте причини та наслідки громадянської війна у США та охарактеризуйте діяльність Авраама Лінкольна. Назвіть головні події війни.

38. Поясніть причини економічного піднесення США наприкінці ХІХ ст.

39. Визначте наслідки реформ Марії-Терезії та Йосипа ІІ в Австрійській імперії Габсбургів.

40. Назвіть найважливіші досягнення науки і техніки у ХІХ століття.

41. Охарактеризуйте становище Японії в середині ХІХ ст. та наслідки реформ Мейдзі в Японії.

42. Назвіть характерні риси та найважливіші досягнення в мистецтві другої половини ХІХ століття.

43. Проаналізуйте причини і наслідки франко-прусської війни та проголошення Третьої республіки у Франції.

44. Проаналізуйте суспільні рухи в Росії у 20 – 30-х роках ХІХ століття.

Перелік питань, які включено до білетів з правознавства. Усна форма

1. Соціальні норми: поняття, види, призначення, приклади.

2. Приведіть приклади ситуацій, в яких особа звертається по юридичну допомогу до представників різних юридичних професій.

3. Правові норми як вид соціальних норм: поняття, основні ознаки, приклади. Галузі права: поняття, приклади.

4. Назвіть правоохоронні органи в нашій державі. Складіть пам’ятку (порадник) "Визначте права неповнолітніх осіб при затриманні, арешті, допиті".

5. Правовідносини: поняття, основні ознаки, види, склад. Юридичні факти: поняття, види (дії та події), приклади.

6. Поясніть, як співвідносяться права і обов’язки батьків та дітей. Складіть правову ситуацію, учасниками якої є батьки і діти. Сформулюйте до ситуації запитання та дайте відповідь на нього.

7. Закони і підзаконні акти: основні ознаки, види, приклади.

8. Як законодавство регулює та охороняє працю неповнолітніх осіб. Змоделюйте правову ситуацію, учасниками якої є роботодавець і неповнолітній працівник.

9. Правопорушення: основні ознаки, види, приклади.

10. Опишіть особливості укладання шлюбу неповнолітніми особами. Складіть правову ситуацію щодо укладання шлюбу неповнолітніми особами. Сформулюйте запитання до ситуації та дайте відповідь на нього.

11. Юридична відповідальність: поняття, ознаки та основні види.

12. Поясніть, що таке сім’я та в чому полягає її значення для вас особисто, суспільства, держави. Складіть правову ситуацію щодо прав і обов’язків подружжя. Сформулюйте запитання до ситуації та дайте відповідь на нього.

13. Конституція України: ознаки, основний зміст і значення.

14. Назвіть основні ознаки підприємницької діяльності. Визначте, який вид підприємницької діяльності вас приваблює найбільше і чому. Поясніть, як неповнолітня особа може стати підприємцем.

15. Права і свободи людини: поняття і види. ЗДПЛ та Конвенція ООН про права дитини: основний зміст і значення.

16. Поясніть, що таке склад злочину. Приведіть приклад ситуації скоєння злочину, визначте у ній елементи складу злочину.

17. Громадянство України: поняття, підстави набуття і припинення. Набуття громадянства дітьми.

18. Перерахуйте кілька ситуацій, в яких ви виступали в ролі споживача. Наведіть приклад порушення прав споживача. Надайте практичні поради споживачеві щодо захисту його прав у цій ситуації.

19. Конституційні права і свободи: поняття і види. Конституційні обов’язки.

20. Охарактеризуйте на конкретному прикладі договір купівлі продажу за сторонами, предметом і змістом. Поясніть, що, на вашу думку, означає усталений звичай "договори повинні виконуватись".

21. Форми участі громадян у житті демократичної держави. Громадські об’єднання та дитячі і молодіжні організації: види, членство, порядок реєстрації.

22. Перерахуйте кілька цивільних договорів, які ви нещодавно уклали. Поясніть, що означає принцип свободи укладання договору. Складіть правову ситуацію щодо договору дарування. Назвіть його предмет і сторони.

23. Право на освіту: зміст та способи реалізації. Учасники навчально-виховного процесу, їхні основні права і обов’язки.

24. Назвіть особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх осіб. Складіть правову ситуацію, в якій є склад адміністративного проступку. Поставте до ситуації запитання та дайте відповідь на нього.

25. Право власності: зміст, підстави набуття і припинення. Форми права власності, приклади. Право власності малолітніх і неповнолітніх осіб.

26. Поясніть, чи потребує дитина, на вашу думку, особливих прав, чому. Наведіть приклади прав дитини, які ви реалізуєте в своєму житті.

27. Цивільно-правові договори: поняття і види. Приклади договорів, які можуть укладати неповнолітні.

28. Складіть порадник для своїх однокласників "Як не стати жертвою зловмисників" (на вулиці, дискотеці, в громадському транспорті, дома тощо на вибір).

29. Цивільно-правова відповідальність малолітніх і неповнолітніх осіб: підстави, порядок відшкодування шкоди.

30. Наведіть приклад життєвої ситуації, в якій учасникам слід звернутись до правоохоронних органів. Складіть пам’ятку "Як звернутись до міліції".

31. Захист прав споживача: основні положення законодавства, способи, приклади.

32. Перерахуйте основні шляхи пошуку роботи та визначте, які з них, на вашу думку, є більш ефективними. Складіть порадник "Як написати резюме для працевлаштування".

33. Шлюб: поняття, умови, порядок укладання. Значення державної реєстрації шлюбу. Особисті немайнові та майнові права і обов’язки подружжя.

34. Поясніть конституційні принципи: невідчужуваність прав людини та непорушність прав людини. Наведіть приклади реалізації громадянами своїх прав. Назвіть способи захисту громадянами своїх прав і свобод.

35. Права та обов’язки батьків і дітей: підстави, види, приклади. Підстави позбавлення батьківських прав. Основні шляхи влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування.

36. Розкажіть про місцеве самоврядування у вашому населеному пункті чи про учнівське самоврядування у вашій школі: порядок утворення органів, форми діяльності, значення.

37. Право на працю: зміст, гарантії, способи реалізації.

38. Поясніть, у чому значення обставин, що виключають злочинність діяння особи. Наведіть приклад життєвої ситуації, в якій учасники діяли в стані необхідної оборони чи крайньої необхідності.

39. Трудовий договір: сторони, зміст, порядок укладання і розірвання. Порядок працевлаштування неповнолітніх осіб. Пільги неповнолітніх у трудових відносинах.

40. Назвіть основні відмінності між правомірною та протиправною поведінкою. Наведіть приклад життєвої ситуації, в якій порушено норми права. Визначте, до якого виду правопорушення (проступку чи злочину) слід віднести діяння учасників ситуації.

41. Адміністративні правопорушення: поняття, види, приклади. Види адміністративних стягнень.

42. Опишіть процедуру прийняття закону в нашій державі. Складіть коротку пам’ятку "Де і як знайти нормативно-правовий документ".

43. Злочин: ознаки, види, приклади. Склад злочину.

44. Наведіть два-три приклади правовідносин, визначте, нормами якої галузі вони регулюються. Назвіть учасників цих правовідносин та юридичні факти, що їх породили, змінили чи припинили. Поясніть, чому правовідносини називають "життям права".

45. Поняття кримінальної відповідальності. Покарання: основні ознаки і види. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх осіб.

46. Наведіть приклади двох-трьох життєвих ситуацій, що регулюються нормами різних галузей права. Визначте, які це галузі. Сформулюйте власний висновок щодо важливості існування в суспільстві норм права.

47. Порядок розгляду кримінальних справ. Учасники кримінального процесу, приклади їхніх основних прав і обов’язків. Принцип презумпції невинуватості: зміст і значення.

48. Порівняйте норми моралі та норми права: що регулюють, де існують, чим підтримуються, ступінь загальнообов’язковості, наслідки порушення. Наведіть приклади моральних і правових норм з власного життя.


Перелік питань, які включено до білетів з історії України. Усна форма

1. Розкрийте значення трипільської археологічної культури для утвердженні відтворювального господарства на землях України.

2. Охарактеризуйте державне, культурне та господарське життя античних міст-держав Північного Причорномор’я.

3. Розкажіть про виникнення східнослов’янської писемності та розвиток української мови. Наведіть приклади поширення письменності за часів Київської Русі.

4. Порівняйте внутрішню та зовнішню політику князів Володимира Великого та Ярослава Мудрого.

5. Розкрийте причини та сутність роздробленості Київської Русі. Назвіть особливості політичного й соціально-економічного життя удільних князівств.

6. Порівняйте суспільну роль різних верств населення Київської Русі та Галицько-Волинської держави.

7. Охарактеризуйте господарське життя Київської Русі та Галицько-Волинської держави.

8. Визначте особливості розвитку архітектури та образотворчого мистецтва Київської Русі та Галицько-Волинської держави. Назвіть найвидатніші пам’ятки.

9. Охарактеризуйте князя Данила Романовича як історичну постать; його внесок у розквіт Галицько-Волинської держави.

10. Порівняйте особливості політичного становища українських земель у складі Великого князівства Литовського до і після Кревської унії.

11. Порівняйте становище різних верств населення українських земель у ХV-ХVІ столітті.

12. Розкрийте сутність та наслідки Люблінської унії для українських земель.

13. Охарактеризуйте князя Василя-Костянтина Острозького як історичну постать. Визначте місце Острозької академії в розвиткові української культури.

14. Визначте особливості розвитку культури другої половини ХVІ – першої половини ХVІІ століття. Назвіть найвидатніші пам’ятки.

15. Розкрийте причини виникнення українського козацтва. Визначте місце козацтва в історії та культурі України.

16. Розкрийте причини виникнення українського козацтва. Визначте місце козацтва в історії та культурі України.

17. Охарактеризуйте значення Запорозької Січі в історії українського народу. Розкрийте причини ліквідації Запорозької Січі.

18. Визначте особливості розвитку української культури  ХVІІІ століття. Назвіть найвидатніші пам’ятки.

19. Розкрийте внесок Києво-Могилянської академії в культурно-освітній розвиток українського народу.

20. З׳ясуйте причини Національно-визвольної війни українського ­народу середини XVII століття. Охарактеризуйте гетьмана Богдана Хмельницького як історичну постать.

21. Проаналізуйте зміст українсько-російського договору 1654 р., розкрийте його історичне значення.

22. Порівняйте адміністративно-політичний устрій і становище соціальних станів Лівобережної Гетьманщини та Слобідської України в другій половині XVII століття.

23. Наведіть приклади культурно-освітньої політики гетьмана Івана Мазепи. Охарактеризуйте його як історичну постать.

24. Розкрийте особливості основних етапів українського визвольного руху: академічний, українофільський і політичний.

25. Проаналізуйте особливості національно-визвольного руху на західноукраїнських землях під час революції 1848–1849 рр. в Австрійській імперії.

26. Визначте місце Кирило-Мефодіївського товариства в українському національному відродженні.

27. Охарактеризуйте зміст творів: "Малоросійські пісні..." М. Максимовича та "Закон Божий" М.Костомарова.

28. Розкрийте роль Тараса Шевченка в українському національному відродженні.

29. Розкрийте зміст головних ідей діячів "Руської Трійці".

30. Назвіть найвидатніші постаті національного відродження в Україні першої половини ХІХ століття. Дайте оцінку діяльності одного з діячів (на вибір).

31. Назвіть найвидатніші постаті національного відродження в Україні другої половини ХІХ століття. Охарактеризуйте діяльність одного з діячів (на вибір).

32. Проаналізуйте культурно-освітню діяльність громад у другій половині ХІХ ст. Визначте внесок Володимира Антоновича в розвиток ідей національного відродження.

33. Вкажіть нові тенденції розвитку архітектури і мистецтва у другій половині ХІХ століття.

34. Охарактеризуйте внесок Михайла Грушевського в українську науку і культуру в 1890-х роках.

35. Порівняйте роль народовців, радикалів, москвофілів у суспільно-політичному житті західноукраїнських земель у другій половині ХІХ столітті.

36. Порівняйте суспільно-політичний і визвольний рух в українських землях Російської та Австро-Угорської імперій.

37. Поясніть суперечливий характер процесів модернізації українського суспільства в середині – у другій половині ХІХ століття.

38. Охарактеризуйте розвиток рідного краю у VІ-ХV столітті.

39. Охарактеризуйте розвиток рідного краю у ХVІ – ХVІІІ столітті.

40. Охарактеризуйте розвиток рідного краю у ХІХ столітті.


Категория: Новини освіти | Просмотров: 12186 | Добавил: olga_salamaha | Рейтинг: 3.1/37 |
Всего комментариев: 0Пошук по Сайту

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0


Авторизація

Логин:
Пароль:

Міні Чат